Janina i Marian Bieleccy w czasie II wojny światowej mieszkali we Lwowie (Ukraina). Rodzice Marii. Ukrywali w swoim domu Żyda o nazwisku Zelcer, do chwili uzyskania przez niego fałszywych dokumentów.