Janina (z d. Godlewska) i Kazimierz Biały w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Boguty-Milczki (woj. mazowieckie). Rodzice Jadwigi. Na terenie swojej posesji w stodole ukrywali osoby pochodzenia żydowskiego w tym rodzinę Chazan oraz Esterę Klejnot.

Janina i Kazimierz otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1991 r.