Janina Białasik z mężem, synem Wiktorem i córką Olgą w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Janopol (Białoruś). W swoim domu ukrywali mężczyznę pochodzenia żydowskiego Motela Mendelowicza.