Janina Bakalarz w czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Malinowszczyzna (woj. lubelskie). Żona Józefa, matka Heleny i Aliny. Janina pomagała dzieciom żydowskim o nazwisku Sima (chłopiec i dwie dziewczynki), ukrywając ich w stodole i dbając, by mieli co jeść.