Janina Babiańska (z d. Daniłowicz) urodziła się 24 czerwca 1925 r. W czasie II wojny światowej mieszkała we wsi Lelerviskiai (Litwa). Wraz z rodziną pomagała Silomowi Goldstein i jego żonie Tamarze. Żydzi uciekli z kowieńskiego getta i byli ukrywani w stodole przez 7 miesięcy.

Janina Babiańska otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1992 r.