Jan Slemp mieszkający w czasie okupacji niemieckiej w Dylągówce (pow. rzeszowski) udzielił schronienia Majerowi Zalcmanowi, który był handlarzem koni. Został za to aresztowany 30 grudnia 1943 r. Następnego dnia razem z Żydem, którego ukrywał, został zastrzelony.