Za to, że w czasie wojny pomogli Żydom, ukrywając ich u siebie w domu we wsi Grabanów i zapewniając to, co potrzebne do przeżycia, 20 lipca 1943 roku odebrano im życie. Rozstrzelano ich. Józef Kuszneruk w chwili śmierci był właściwie u początku życia: miał 21 lat. Jego ojciec miał lat 52. Pozostała po nich tylko krótka notka. Nic więcej na ich temat nie wiadomo.