Jan Bartoszewicz w czasie II wojny światowej mieszkał w Wilnie (Litwa). Mąż Zofii (z d. Janowa). Razem z żona ukrywał i opiekował się Żydem Abrahamem Sutzkever, który uciekł z wileńskiego getta.

Jan i Zofia Bartoszewicz otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1982 r.