Jan i Ludwika Barutowie w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Huta Polańska (woj. podkarpackie). Rodzice Jadwigi (po mężu Urbańska). Ukrywali i pomagali Żydówce Goldzie Strenger (Heller). Jan zmarł w 1956 r. a Ludwika zmarła w 1978 r.

Jan i Ludwika Barutowie otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1988 r.