Jan (zm. w 1981 r.) i Kazimiera (zm. w 1953 r.) Barauowie w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Opatkowice (woj. lubelskie). Rodzice Ireny (po mężu Gruba). Ukrywali w stodole dziewczynkę pochodzenia żydowskiego.