Jan i Józefa Babikowie w lipcu 1943 r. przekazywali żywność rodzinom żydowskim.