Jan i Stanisława Bieniek w czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Wszerzecz (woj. podlaskie). Ukrywali w swoim domu Żyda Szmulka Gołąbka.