Jan Bienias urodził się 23 grudnia 1910 r. W czasie II wojny światowej mieszkał w Krakowie. Niósł pomoc ludności żydowskiej poprzez dostarczanie żywności na teren obozu koncentracyjnego Kraków–Płaszów. Jan zmarł 9 marca 1991 r.