Jan Białek w czasie II wojny światowej był sekretarzem gminy Baranów (woj. podkarpackie). Wyrabiał fałszywe dokumenty osobom pochodzenia żydowskiego.