Jan Baszczij przedwojenny sołtys z Zalesia. W czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Zalesie (Ukraina). Ukrywał w swoim domu Żydów z buczackiego Judenratu.