Jan Bartosik urodził się 12 sierpnia 1916 r. W czasie II wojny światowej mieszkał w Łodzi. Dostarczał żywność i potrzebne towary mieszkańcom łódzkiego getta.