Jan Bartczak urodził się w 1920 r. Syn Marii, brat Zofii (po mężu Gołąbek). W czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Pomagał osobom pochodzenia żydowskiego wydostać się z getta. Ukrywał ich w swoim domu. Zmarł w 1999 r.

Jan Bartczak otrzymał tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 2001 r.