Jan Bańkowski z żoną w czasie II wojny światowej mieszkał w Weryni (woj. podkarpackie).Ojciec sześciorga dzieci (w tym Marii Gajewskiej). Ukrywał przez miesiąc Żyda o imieniu Dawid.