Jan Bachański w czasie II wojny światowej angażował się pomóc Żydom. Aby mieć środki finansowe potrzebne do pomocy, sprzedał 5 ha swojej ziemi.