Jakub i Stanisława Baucenowie, rodzice piątki dzieci. W czasie II wojny światowej mieszkali we wsi Adamów (woj. lubelskim). Pomagal osobą pochodzenia Żydowskiego z okolic Adamowa.