Jadwiga Beck w czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Żona Henryka ps. Nekander, dr Bor. Ukrywała swojego mężem. Jadwiga Beck zmarła 23 marca 1946 r. we Wrocławiu.