Izydor Banachowicz w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Jeziorzany (woj. małopolskie). Ojciec Ireny i Marii. Udzielił pomocy czterem Żydówkom.