נַבְּרוּז’ (Nabróż) הוא כפר בפרובינציית לובלין, הממוקמת כ-40 קילומטרים מזַמוֹשְׁץ’. בעת מלחמת העולם השניה חיה בו משפחת קוטרסקי. זיגמונט קוטרסרקי הרבה לשהות ביערות באזור. הוא ידע כי אשתו, קטז’ינה, נתנה לארבעה יהודים להסתתר בביתם.

קטז’ינה הבינה, כי בפתיחתה את דלתות ביתה ליהודים נרדפים היא מסכנת לא רק את עצמה, אלא גם את ילדיה: ידוויגה, צ’סלבה, הנרי’קה, קַזִ’ימְיֶירָה וסְטַשׁ, שהיה בן חודשים ספורים.

הילדים היו מגיעים בשנת 1943, בתקופה שבה ערכו פשיטות לעתים קרובות. הם לא שהו אצל משפחת קוטרסקי כל הזמן, אלא רק בשעת סכנה. באותה תקופה היו מסתתרים אצלם ארבעה יהודים: פֶּרְלָה, רוּחְלָה, שְֹרוּל ודְבוֹרְקָה. הם היו השכנים של משפחת קוטרסקי. אחד המחבואים היה מתחת למיטה. קטז’ינה הייתה מסדרת את השמיכות כך שהן הגיעו עד לרצפה ומנעו מהרוח מלחדור אל מתחת למיטה. יום אחד הגיעו גרמנים. מישהו הלשין שאצל משפחת קוטרסקי מסתתרים יהודים. קטז’ינה שמרה על על קור רוח והבטיחה להם שזה לא נכון. הרי באותו חדר שחקו ילדיה. התינוקות החלו לצעוק ולבכות, והתנהגותם זו הרתיעה את הגרמנים וגרמה להם לעזוב את ביתם של קטז’ינה וזיגמונט.

בפעם אחרת, כל ארבעת היהודים הסתתרו בעליית הגג. הם ישבו בערימת תרמילי אפונה, ולא היו מוסתרים לגמרי. הסולם לעליית הגג עלה מתוך התא שבו הוחזקה עז. זה היה אמצעי ההגנה היחיד עבורם. הגרמנים הגיעו עם הודעה על כך שהם יודעים על הסתרת היהודים. הם הבחינו בסולם וציוו להוביל אותם לעליית הגג. בני המשפחה הצטלבו בפחד, שכן הם ידעו שאין מוצא. את היהודים הצילה העז שהוחזקה בתא. כשהגרמנים התקרבו לתא, היא החלה לפעות בקול רם. הם נרתעו, ונמנעו מלעלות לעליית הגג, וכולם שרדו.

לאחר המלחמה, הניצולים היהודים הביעו את תודתם על הצלת חייהם, בשליחת חבילת ממתקים ופירות הדר למשפחת קוטרסקי.

ביבליוגרפיה:

  1. FLV, הקלטת שמע, מס’ פריט 811_1193 A, עדותה של צ’סלבה טוּזִ’ינְיֶיצְקָה (לבית קוטרסרקה) מתאריך 07.03.2014.
  2. FLV, הקלטת שמע, מס’ פריטים 800_0027 ו800_0028, עדותה של צ’סלבה טוּזִ’ינְיֶיצְקָה (לבית קוטרסרקה) מתאריך 06.04.2017.