Zdzisław Gręcki* mieszkał w Warszawie. W czasie okupacji należał do Szarych Szeregów. Niósł pomoc Żydom zamkniętym w getcie. Dostarczał im także broń. Za swoją działalność został w 1942 r. publicznie rozstrzelany przy ul. Barskiej**.

Bibliografia:

  1. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981.
  2. S. Wroński, M. Zwolak, Polacy – Żydzi 1939-1945, Warszawa 1971.
  3. W. Zajączkowski, Martyrs of Charity, Washington D.C. 1988.
  4. [Strona internetowa:] http://www.antyk.org.pl/teksty/ozydach-28.htm, dostęp: 21.04.2015 r.
  5. [Strona internetowa:] http://www.paranormalne.pl/topic/31099-bbc-kolejny-raz-o-polakach/page-2, dostęp: 21.04.2015 r.

Uwagi:

* Grędzki – zob. W. Bielawski, Zbrodnie na Polakach dokonane przez hitlerowców za pomoc udzielaną Żydom, Warszawa 1981, s. 28.

** Tamże: autor wskazuje ul. Bonifraterską.