Tadeusz Arecki urodził się w 1923 r. w Przemyślu. Syn Stefanii i Józefa. Był kurierem górskim – przeprowadzał oficerów przez granicę z Węgrami. Angażował się także w pomoc Żydom. Zmarł w 1990 r. we Wrocławiu.