Stefan Bagorski urodził się Łodzi i w czasie II wojny światowej mieszkał w tym mieście. Dostarczał żywność Żydom zamkniętym w getcie łódzkim.