Andrzej Zdulski i jego siostra Marianna Żywica z d. Zdulska w materiale filmowym powracają wspomnieniami do czasów swojego dzieciństwa i okresu okupacji niemieckiej, która je raptownie zakończyła. Ich rodzice – Józef i Julianna Zdulscy byli bardzo szanowanymi ludźmi. Ojciec udzielał się społecznie i pełnił funkcję wójta, zaś matka jako wzorowa gospodyni bardzo dbała o ognisko domowe i rodzinę. W 1939 r. Zdulscy przeprowadzili się bliżej Białej Rawskiej. Większość mieszkańców miała korzenie żydowskie. W mieście Żydzi zmonopolizowali handel, lecz mimo to stosunki z nimi pozostawały dobre. Józef Zdulski działał w organizacji partyzanckiej jako łącznik. Swoją pozycję w gminie wykorzystywał również do niesienia pomocy Żydom. Przez to musiał być szczególnie ostrożny i nie raz brać udział w prowokacjach, które miały na celu zmylić Niemców i zbić ich z tropu.

תמונות

  • Marianna Żywica, Andrzej Zdulski

    Marianna Żywica, Andrzej Zdulski