Piotr Gołąb mieszkał w Krakowie, gdzie prowadził piekarnię przy ul. Kochanowskiego. W czasie okupacji, pomimo obowiązującego zakazu, sprzedawał chleb Żydom. „I folksdojcz […] – rodzinie znany z wyglądu i z nazwiska – doniósł, że sprzedaje chleb Żydom, i natychmiast został aresztowany, oczywiście i do Auschwitz. […] i w krótkim czasie tam go wykończyli” (FLV, nagranie audio, sygn. 405_3602, relacja Władysława Gołębia [krewny] z 22.11.2013 r.).

Piotr Gołąb zginął najprawdopodobniej 5 lipca 1942 r.

Bibliografia:

  1. FLV, nagranie audio, sygn. 405_3602, relacja Władysława Gołębia [krewny] z 22.11.2013 r.
  2. [Strona internetowa – Program „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”:] www.straty.pl, dostęp: 21.04.2015 r.