Pani Bereżyńska w czasie II wojny światowej mieszkała w Krakowie. Pod koniec wojny przez kilka tygodni w swoim mieszkaniu ukrywała kobietę pochodzenia żydowskiego Marię Perlberger.