רוֹמוּאַלד יעקב וקסלר–וָאשקינֵל הוא כומר פולני קתולי ממוצא יהודי. במשך תקופה מסוימת הוא היה מרצה באוניברסיטה הקתולית בלובלין. על זהותו הכפולה נודע לו כשהיה בן 35 מאימו, אֵמיליה. כבר קודם לכן היה סקרן לגבי מראה הפנים שלו, חיפש דמיון להוריו והתפלא מדוע לא יכול היה למצוא אותו.

אמיליה ופּיוֹטר וָאשקינל היו זוג ללא ילדים. הם גרו בכפר לינטוֹפֹי ליד העיירה שוויֶנציָני. אמיליה ביקרה בגטו פעמים רבות כדי לעזור ליהודים וכנראה שם יצרה קשר אם אמו הביולוגית של רומואלד. ב-1941 הגרמנים רצחו כמעט את כל היהודים בגטו בשווינציני. הם השאירו בחיים רק את אלה שהיו זקוקים להם. ביניהם היתה משפחתו של רומואלד – ההורים והאח הגדול שנמסר לאיכרים פולנים שהיו אמורים להסתיר אותו, אך לאחר זמן קצר הוחזר לגטו. אז ההורים התחילו לחפש מקום מסתור עבור רומואלד שהיה אז תינוק. האם הביולוגית התחננה בפני אמיליה, וזאת הסכימה לבסוף לקחת את התינוק לביתה. ההורים הבריחו אותו בסתר מהגטו ואמו שמה אותו ליד החלון. ככה הוא הגיע לידי ההורים הפולניים שלו שאהב מאוד. כך נזכר הכומר ביום ששינה את כל חייו:

„זה היה ב-23 בפברואר, כשאכלנו את ארוחת הערב. שאלתי – אמא, את הכרת יהודים בשווינציני? היא אולי הרגישה שאלה הרגעים האחרונים בחייה, והחליטה לגלות לי את האמת. […] היו לך הורים נפלאים שאהבו אותך מאוד, הם היו יהודים, והם נרצחו. אני רק הצלתי אותך ממוות”. הכומר ניסה אז ללמוד יותר על זהותו. הודות לפגישה שהנזירה קלרה אירגנה בשבילו בישראל, נמצאו עקבות השורשים שלו. הנזירה חזרה לפולין עם תמונה של אמו הביולוגית.
לאמיליה ופיוטר ואשקינל הוענק על המעשה שלהם תואר חסידי אומות העולם מידי יד ושם.

רשימת מקורות:

  1. הקרן לוקס וריטס (חומר שנשלח, השולח לא ידוע), J. Seremak, Jestem Żydem od Jezusa