Maria Belszan urodziła się 2 lutego 1895 r. W czasie II wojny światowej mieszkała we Włodzimierzu Wołyńskim (Ukraina). Udzielała pomocy oraz zorganizowała fałszywe dokumenty dla małżeństwa pochodzenia żydowskiego Stanisława i Barbary Wiczyk. Zmarła 30 marca 1980 r.

Maria Belszan otrzymała tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 2001 r.