Ksiądz Edward Tabaczkowski był proboszczem parafii Tłumacz. W czasie okupacji wydawał fałszywe metryki oraz ukrywał Żyda na terenie plebani, za co w sierpniu 1942 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu gestapo w Stanisławowie. Tam poddano go torturom. Zmarł 20 października 1942 r. „(…) wystawiał Żydom w Tłumaczu metryki, aresztowany przez gestapo, zmarł w więzieniu”.