בתקופת הכיבוש הנאצי יָאן רָאקוצ’י גר בכפר סָאנקָה ליד קרקוב. המשק שלו נמצא במרחק מסוים מהכפר, בקרבת כפר בשם בָּאצ’ין. בשל מיקומו המרוחק של המשק והגישה הלא קלה אליו, היה זה מקום מסתור מעולה.
חוץ מיאן גרו בבית אחותיו הצעירות הלא נשואות, וֵיקטוֹריָה ומָאריה. הם הסכימו לקבל בביתם שישה יהודים: שתי משפחות בשם גאודר וגרינבוים, שלפני המלחמה גרו באותו הכפר.

לאדון גאודר היתה חנות וכמה הקטרים של אדמה. כינו אותו „לאוש”. הוא חי עם אישתו, שלוש בנות ובן בשם קארול. כשהגרמנים תפסו את המשפחה, רק הילדים הצליחו להימלט. תחילה הם הסתתרו בבתים שונים בסאנקה – ולבסוף הגיעו אל הבית של משפחת ראקוצ’י. אצל יאן ואחיותיו הסתתרו גם אסתר וברוניסלבה גרינבוים. אביהם – לֶבֶק – שהיה סוחר ביצים בסאנקה, נעצר ולא חזר יותר.

היהודים גרו בבית הקטן של משפחת ראקוצ’י יחד עם הפולנים. בשעת צורך כולם ירדו למרתף דרך הדלת ברצפת המסדרון. היא תמיד היתה מכוסה במשהו. בשעה שיאן היה עובד בשדה ומישהו זר היה ניגש לבית, הוא היה שורק בקול רם כדי לתת סימן לאנשים להסתתר. סטאניסלבה יאניק (מבית קוניק) נזכרת שעל דלת הכניסה לבית תמיד היה תלוי דלי מתכת – שנפל כשמישהו נכנס.

בני משפחת ואלקיביץ’, שלפני הכיבוש היו שכנים של גרינבוים, היו עוזרים להם להשיג אוכל. אנדז’יי ויאנינה ואלקיביץ’ היו מביאים אוכל אחרי שקיעת השמש וחילקו אותו בין המסתתרים. חוץ מהם אף אחד לא ידע על הדיירים הנוספים בביתו של ראקוצ’י.

כשהייתה קטנה, גברת סטאניסלבה יאניק היתה באה לעתים קרובות לבקר את ויקטוריה ואת מאריה. רק אחרי המלחמה היא שמעה: „את יודעת, בגללך המון אנשים היו צריכים לשבת במרתף”.1
כולם שרדו עד סוף המלחמה. הם הסתתרו במשך קרוב ל-4 שנים. אחרי המלחמה אסתר וברוניסלבה התנצרו ומסרו את הנכסים שלהן לוואלקייביץ’. הן נפטרו יותר מעשר שנים אחרי תום המלחמה. אסתר נקברה בבית הקברות הקתוולי בכפר סאנקה, וברוניסלבה בקרקוב, בבית הקברות רקוביצקי. בני משפחת גאודר עזבו את פולין ולא שמרו על הקשר עם ראקוצ’י.

רשימת מקורות:

  1. הקרן לוקס וריטס, הקלטת וידיו, העדות של ולאדיסלב ציגאניק, סאנקה, 26.04.2017
  2. הקרן לוקס וריטס, הקלטת וידיו, העדות של סטאניסלבה יאניק, סאנקה, 26.04.2017
  3. הקרן לוקס טריטס, הקלטת וידיו, העדות של יאדוויגה קולאץ’, סאנקה, 26.04.2017
  4. הקרן לוקס וריטס, הקלטת וידיו, העדות של דאנוטה קז’אניק, 26.04.2017.