Jan Joniuk w czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Ojciec Leokadii (po mężu Michalska), Eugenii (po mężu Bartosiak) i Zofii (po mężu Wycech). Razem z córką Eugenią ukrywał sześć osób pochodzenia żydowskiego o nazwiskach: Michelson, Jomtow oraz Walerschtein.

Jan Joniuk z córką Eugenią otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 1983 r.