Jan Baculewski w czasie II wojny światowej mieszkał w Warszawie. Był kierownikiem Ośrodka Szkół Zawodowych i Tajnego Nauczania Grochów-Wawer. Przyjmował na naukę dzieci żydowskie i starał się wyszukiwać dla nich bezpieczne noclegi.