Igor Abramow-Newerly (ur. 24.03.1903 r. w Białowieży) pisarz i pedagog, znany jako Jerzy Abramow, Igor Newerly. Przez wiele lat był bliskim współpracownikiem Janusza Korczaka, a także redaktorem naczelnym założonego przez niego pisma „Mały Przegląd”. Więzi nawiązane podczas wspólnej pracy, nie zerwał wybuch wojny ani umieszczenie Janusza Korczaka wraz z współpracownikami i podopiecznym w getcie. Igor Abramow-Newerly dzięki fałszywej przepustce odwiedzał ich w getcie, przesyłał żywność i środki finansowe. W latach 1941-42 udzielał tymczasowego schronienia w swoim domu współpracownikom redakcji „Małego Przeglądu”. Wśród osób, które w jakikolwiek skorzystały z pomocy Igora oprócz Janusza Korczaka i jego podopiecznych można wymienić m.in.  Lejzor Czarnobroda, Jakub Herzstein, Stefania Wilczyńska i Renia Sierakowska. W 1943 r. mężczyzna został aresztowany przez gestapo i uwięziony na Pawiaku. Jednym z powodów aresztowania było udzielanie pomocy Żydom. Następnie trafił do KL Lublin (Majdanek), skąd wysłano go do innych obozów koncentracyjnych. W KL Bergen-Belsen doczekał wyzwolenia.

26 października 1982 r. Igor Abramow-Newerly został odznaczony przez Instytut Yad Vashem tytułem „Sprawiedliwy, wśród Narodów Świata”.