Dr med. Czesław Belec w czasie II wojny światowej mieszkał we wsi Korczyna (woj. podkarpackie). W swoim mieszkaniu udzielał schronienia mężczyźnie pochodzenia żydowskiego dr. R. oraz udzielał schronienia w swoim gabinecie żonie dra W.