Bolesław Baranowski w czasie II wojny światowej mieszkał w miejscowości Piaski (woj. lubelskie). Ukrywał Żydówkę, którą nazywano Makusiowa, oraz jej syna.