בעזרה לאוכלוסייה היהודית. האוסטאשבסקי חיו ליד העיר רובנו, היום באוקראינה. העזרה שהם נתנו נמשכה זמן רב. זו מחויבות וחסד הביאו לתוצאות קשות עבור Ostaszewskis.