Historia dotyczącej pomocy Żydom przez pana Jana Kliwaka i jego rodzinę. Państwo Kliwakowie w czasie wojny ukrywali żydowską kobietę i jej dwóch synów w swoim domu w Zabojkach, koło Tarnopola. O konsekwencjach tej pomocy dla Jana Kliwaka opowiedział nam pan Józef Karniowy. On sam usłyszał tę historię od swojej mamy, naocznego świadka wydarzeń.