Helena Biernacka (z d. Miłkowska) w czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Łosice (woj. mazowieckie). Była zaangażowana w pomoc Żydowi Eddiemu Weinsteinowi.