Helena Biedrzycka (z d. Pawłowska) w czasie II wojny światowej mieszkała w Wilnie. Matka Danuty i Haliny (ur. w 1924 r.). Na przełomie 1940/41 r. ukrywała w swoim mieszkaniu, przy udziale córki Haliny, przez okres kilku miesięcy dwie dziewczynki pochodzenia żydowskiego.