Helena Berger w czasie II wojny światowej mieszkała w Warszawie. Matka Ireny Włodarczyk. W swoim mieszkaniu ukrywała młodą dziewczynę pochodzenia żydowskiego Irenę Dymińską.