Helena Barcewicz (z d. Kubiłowicz) w czasie II wojny światowej mieszkała w miejscowości Oszmiana (Białoruś). Ukrywała dziewczynkę, sierotę żydowskiego pochodzenia.