Helena Babiarz w czasie II wojny światowej mieszkała w Chełmie (woj. lubelskie). Przez ok. miesiąc ukrywała Rywkę Mastbojm – Żydówkę, która jesienią 1943 r. opuściła getto w Chełmie.