Hanna Biernacka (z d. Bandyra) w czasie II wojny światowej mieszkała w Milanówku (woj. mazowieckie). Córka Kazimierza i Genowefy. Siostra Wiesławy (po mężu Krzymowska). Udzielała pomocy Żydówce i jej czteroletniej córce, które uciekły z Tarnowa.