Gerwazy i Emilia Baranowscy w czasie II wojny światowej mieszkali w miejscowości Drgicz (woj. mazowieckie). Rodzice Feliksa. Cała rodzina Baranowskich udzieliła pomocy Żydowi Josephowi Riwashowi.

Gerwazy, Emilia i Feliks Baranowscy otrzymali tytuł Sprawiedliwy wśród Narodów Świata w 2017 r.