Franciszek Józef Bartoszek (ps. „Jacek”, „Stefan”) urodził się 27 października 1910 r. w Pieraniach (woj. kujawsko-pomorskie). W czasie II wojny światowej mieszkał we Lwowie (Ukraina), a następnie przeniósł się  do Jasła (woj. podkarpackie). Od stycznia 1942 r. członek Polskiej Partii Ludowe (PPR), a od maja 1942 r. został wyznaczony zastępcą dowódcy grupy specjalnej Sztabu Głównego Gwardii Ludowej (GL). Dowodził jej jednostką, podczas ataku na niemieckie stanowiska broni maszynowej w pobliżu warszawskiego getta, w którym trwało powstanie. Zginął 14 maja 1943 r. w Warszawie podczas akcji zbrojnej na bank „Społem”.