Zygmunt Ruszczak urodził się 27 kwietnia 1935 r. w Janikowie. Mieszkał wraz z matką Michaliną ojcem Józefem i braćmi: Henrykiem, Marianem i Janem. Pomimo ogromnego zagrożenia rodzina Ruszczaków ukrywała w stodole trzech Żydów. Kiedy funkcjonariusze niemieccy przyjechali do nich w celu przeprowadzenia rewizji, Zygmunt pobiegł by uprzedzić Żydów. Niemcy prawdopodobnie zauważyli to i natychmiast udali się w stronę zabudowań gospodarczych. Jeden Żyd zdołał uciec, dwóch zamordowano na miejscu. Nie był to koniec tragicznych wydarzeń. Następnego dnia Józef Ruszczak otrzymał rozkaz stawienia się na posterunku, skąd przewieziono go do obozu. Już nigdy nie wrócił do domu…

Utwory są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Lux Veritatis. Utwór powstał w ramach konkursu Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania ww. informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw oraz o konkursie „Dyplomacja Publiczna 2017 – komponent „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2017”.

ZDJĘCIA

  • Zygmunt Ruszczak

    Zygmunt Ruszczak