Pani Eugenia Grabowska opowiada jak wraz z rodzicami – Marianną i Stanisławem Seńkowskimi pomagała wielu Żydom w rodzinnym Pomiechówku.